Uteareal

Bildeserie 1


Hekken skal fjernes. Plenen fjernes. Muravslutning pekende hitover fjernes. Området pukkes opp, klargjøres for stensetting. Stenflate blir der plen og dagens UNI-stein ligger Topp stensetting skal ligge ca i høyde med avslutning grunnmur-papp. Areal plen til stenflate: 6 x ca 6,50 ca 40 m2.


Som bilde og tekst over


UNI-sten fjernes. Lecablokker fjernes. Areal: 2 x 4,20. = 8,4 m2


Biloppstilling sjaktes ned for å få ferdig sten-overflate i flukt m/ garasjegulv. Svakt hellende. Dreneres foran garasjeport. Nivåforskjell ca tilsvarende dagens LECA-blokker mot trapp. Overflatevann fra veien ledes i "renne" langs veien fra dagens avslutning hekk til tomtegrense v/søppeldunk / gjerde. Areal biloppstilling ca 6 x 8m = ca 48 m2


Som bilde og tekst over


Det settes opp mur i flukt m/dagens mur langs platting buende i retning dagens UNI-sten. (Gammel mur-vinkel blir stående som støtte for masse. Ny mur kommer foran). Det settes opp kjørerampe som tilfredsstiller HC tilgjengelighet i "innersvingen" på ovenenevnte mur. Rampe lages i samme sten som øvrig flate i gårdsplass. Rampe avgrenses med mur tilsvarende den på andresiden, men lavere. Anslått mål på kjørerampe: ca 4-4,5m x ca 1,2m Høydeforskjell ca 0,4m.


Nedre plan. Det settes opp en mur i ca 16m lengde. noe avtrappede på høyde fra ca 0,7m fallende til ca 0,4m. Muren skal tjene som kant på skråning mot nabo og skal etterfylles med masse for beplantning.


--


--


Til toppen