Terrasse-prosjekt

Bildeserie 1

Terrassen skal gjennomgå:


Ny terrassemarkise ble satt opp 14.7.2010. Mål: 6m x 3m
Levert av Kjells Markiser


--


--


Den gamle markisa ble fjernet fra soveromsvinduet og erstattet med ny utv. persienne.
Samtidig ble døra også utstyrt med maken.


--


Snorene til persienna på døra skal ikke henge slik


Men slik.. som på vinduet.! Dog ser man at det er gjort en unødvendig oppsplitting av beslagene både på vindu og dør.


Resultat av feil-montering er at snorne skjæres mot beslaget og går tregt


Feilplassert snorer


Snorene er tydelig plassert på en spindel som ikke har riktig bredde, og følgelig løper de heller ikke fritt for enden av lamellene. De blir også hengende foran lamellene istedet for ved siden når de strammes opp. Det ser også ut til at beslagene er splittet og brettt ut i nedkant for å få plass til tilpassingen i dør-montasjen.


Her beslag og snoroppheng på vinduet. Dette ser ut til å være riktig montert. Men for at det hele skal se brukbart ut er det gjort tilsvarende splitting i beslaget her som man har vært nødt til på døra.


Til toppen