Uteareal Terasse

Prosjekter i Svarttrostvn 12.


Terrasse
Terrassene skal gjennomgå en oppgradering. Bl a.a skal markiser skiftes.

Ute-areal
Hele området mellom huset og veien skal byttes til beleggningstein. Plenen, hekken og dagens steinfelt foran trappa fjernes. Rundt dette skal det settes opp en lav mur mot det som blir en liten sråning.

Og sånn har det blitt. Nå gjenstår bare litt planting Så er allt klart på denne siden av huset.